Biyokimyasal Araştırma Metotları; Uygulamalı ELISA Sertifika Programı

Eğitim Ön Başvuru

Detaylı Bilgi İçin; 0242 510 60 60 - 1646

Eğitmen/ler : Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Kayıt Ücreti : 463 TL + KDV (%8)

Hedef Kitlesi :

Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislikler,Biyoloji, Kimya, Ziraat, Moleküler Biyoloji, Gıda ve diğer ilgili araştırma disiplinlerinden akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler, uzmanlar

Eğitimin Konusu : Biyokimyasal Araştırma Metotları; Uygulamalı Elisa Sertifika Programı

Eğitimin Amacı : Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislikler, Biyoloji, Kimya, Ziraat, Moleküler Biyoloji, Gıda ve diğer ilgili tüm araştırma disiplinlerinin ihtiyaç duyacağı temel biyokimyasal araştırma metotlarının uygulamalı öğretilmesi ve sertifika ile belgelendirilmesi

Öğrenim Çıktıları :

Biyokimyasal açıdan deneysel ve klinik araştırma planlama, materyal-metot yazma ve deneysel metotları uygulama konularında bilgi ve birikim sahibi olmak; Deneysel tez,araştırma, proje ve makale yazılması hususlarında katkı sağlama.

Eğitimin Süresi :

2 Gün - Toplam 18 Saat

Eğitim Planı

1- Etik Kurul, BAP ve TÜBİTAK formlarında biyokimyasal materyal-metot yazılması (2 Saat)

2- Biyokimyasal analizler için numune toplanması ve saklanması (2 Saat)

3- ELISA Metodu (2 Saat)

4- Laboratuar Uygulama 1; Numune alımı ve saklanması (2 Saat)

5- Laboratuar Uygulama 2; ELISA Analizleri (6 Saat)

6- Laboratuar Uygulama 3; ELISA Hesaplamaları (2 Saat)

7- Makalede biyokimyasal materyal-metot ve tartışma (2 Saat)

Eski Site