Biyokimyasal Araştırma Metotları; Uygulamalı Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Sertifika Programı

Eğitim Ön Başvuru

Detaylı Bilgi İçin; 0242 510 60 60 - 1646

Eğitmen/ler : Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Kayıt Ücreti : 463 TL + KDV (%8)

Hedef Kitlesi :

Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislikler,Biyoloji, Kimya, Ziraat, Moleküler Biyoloji, Gıda ve diğer ilgili araştırma disiplinlerinden akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler, uzmanlar

Eğitimin Konusu : Biyokimyasal Araştırma Metotları; Uygulamalı Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Sertifika Program

Eğitimin Amacı : Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislikler, Biyoloji, Kimya, Ziraat, Moleküler Biyoloji, Gıda ve diğer ilgili tüm araştırma disiplinlerinin ihtiyaç duyacağı temel biyokimyasal araştırma metotlarının uygulamalı öğretilmesi ve sertifika ile belgelendirilmesi

Öğrenim Çıktıları :

Biyokimyasal açıdan deneysel ve klinik araştırma planlama, materyal-metot yazma ve deneysel metotları uygulama konularında bilgi ve birikim sahibi olmak; Deneysel tez,araştırma, proje ve makale yazılması hususlarında katkı sağlama.

Eğitimin Süresi :

2 Gün - Toplam 20 Saat

Ön Şart : En Az Ön Lisans Öğrencisi Olmak

Eğitim Planı

1- Etik Kurul, BAP ve TÜBİTAK formlarında biyokimyasal materyal-metot yazılması (2 Saat)

2- Biyokimyasal analizler için numune toplanması ve saklanması (2 Saat)

3- Oksidatif Stres (2 Saat)

4- Antioksidanlar (2 Saat)

5- Laboratuar Uygulama 1; Numune alımı ve saklanması (2 Saat)

6- Laboratuar Uygulama 2; Oksidatif Stres Analizleri (3 Saat)

7- Laboratuar Uygulama 3; Antioksidan Analizleri (3 Saat)

8- Laboratuar Uygulama 4; Oksidatif Stres ve Antioksidan Analizlerinde Hesaplamalar (2 Saat)

9- Makalede biyokimyasal materyal-metot ve tartışma (2 Saat)

Eski Site