Hızlandırılmış ALES Kursu

Eğitim Ön Başvuru

Detaylı Bilgi İçin ; 0242 510 60 60 / 1646

Eğitmen/ler : Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM, Öğr. Gör. Ahmet Hakan TÜZÜN

Kayıt Ücreti : 750 ₺

Hedef Kitlesi :

Lisans Mezunları

Eğitimin Konusu : ALES Hazırlık

Eğitimin Amacı : Herhangi bir lisans programından mezun olmuş öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri, akademik personel ve eşdeğeri kadrolara atanabilmeleri ve benzeri alanlarda kullanabilmeleri için girmeleri gereken bir sınava hazırlamaktır.

Öğrenim Çıktıları :

SÖZCÜKTE ANLAM  Gerçek-mecaz-yan-temel anlam  Mecaz-ı Mürsel  Deyim aktarması  Dolaylama/güzel adlandırma  Yansıma sözcükler  Genel-özel anlam  Nitel-nicel anlam  Somut-soyut anlam  Somutlama-soyutlama  Zıt anlamlı sözcükler  Eş anlamlı sözcükler  Eş sesli sözcükler  Yakın anlamlı sözcükler  İkilemeler * Soru tiplerine yönelik çözümlü örnekler CÜMLEDE ANLAM  Neden-sonuç cümlesi  Amaç-sonuç cümlesi  Çıkarım, değerlendirme, saptama cümlesi  Öznel-nesnel cümle  İçerik-üslup cümlesi  Doğrudan-dolaylı anlatım cümlesi  Olumlu-olumsuz cümle  Yakınma, sitem, hayıflanma, pişmanlık cümlesi  Varsayım, tahmin, olasılık, ön yargı cümlesi  Tanım, karşılaştırma cümlesi  Tasarı, öneri, aşamalı durum cümlesi  Kinaye, kanıksama, yadsıma cümlesi  Gerçekleşmemiş beklenti anlatan cümle  Deyim *Soru tiplerine yönelik çözümlü örnekler PARAGRAF  Paragrafın yapısı (paragrafı ikiye bölme, yer değiştirme, giriş cümlesini bulma, sonuç cümlesini bulma, cümle ekleme, paragraf oluşturma)  Anafikir  Yardımcı fikir  Anlatım biçimleri  Düşünceyi geliştirme yolları *Soru tiplerine yönelik çözümlü örnekler SÖZEL MANTIK  Eşleştirme soruları

 Sıralama soruları  Tablo okuma soruları  Yön bulma soruları  Kat soruları *Soru tiplerine yönelik çözümlü örnekler

Eğitimin Süresi :

12 Saat Türkçe

36 Saat Matematik

Pazartesi  - 17:30 / 20:30 - Türkçe

Salı          - 17:30 / 20:30 - Matematik

Çarşamba - 17:30 / 20:30 - Matematik

Perşembe - 17:30 / 20:30 - Matematik

Eğitim Planı

- Temel Kavramlar; Bölme ve Bölünebilme

- Ebob – Ekok; Rasyonel Sayılar

- Basit Eşitsizlikler; Çarpanlara Ayırma

- Üslü Sayılar, Köklü Sayılar

- Denklemler; Oran – Orantı

- Problemler

- Kümeler; İşlem; Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

- Açılar; Üçgenler; Dörtgenler

- Çember ve Daire; Analitik Geometri

- Katı Cisimler

- Sayısal Mantık

 

 

- Sözcükte Anlam

- Cümlede Anlam

- Paragraf

- Sözel Mantık

Eski Site