Hakkımızda

ALKÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi, 22.09.2020 tarihinde Sağlık bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, 2 Eylül 2020 tarihinde ALKÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem KALAN tarafından açılış töreni gerçekleştirilerek hizmet vermeye başlamıştır.  

Eğitimlerimiz, hayat boyu öğrenme bilinci ile konusunda uzman, ekip anlayışı ile hareket eden, koçluk eğitiminde yetkin, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli eğitim sunma anlayışına sahip üniversitemizin akademik personelleri tarafından yürütülecektir. Merkezimizde görevli akademisyenlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlk Yardım Eğitmeni” sertifikasına sahiptir.

Modern öğretim teknolojileri ile donatılmış kampüste, eğitimlerimiz katılımcıların yeterliliğe dayalı eğitim, bilgi, beceri ve tutum davranışlarını geliştirme amaçlamaktadır. Öğrenen odaklı ve interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, insan anatomisine en yakın maket ve materyallerin kullanılması ile eğitimler maksimum fayda sağlanarak sürdürülecektir.

Bugüne kadar olduğu gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun kaliteli eğitim hizmeti sunma anlayışımız İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde de devam edecektir.”

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin ve sakatlıkların nedenleri arasında kazalar ve doğal afetler ilk sıralarda gelmektedir. Ülkemizde kazalar arasında en fazla trafik kazaları görülmekle birlikte iş kazalarının görülme sıklığı da oldukça yüksektir. Kazalarda ölümlerin %10’unun ilk beş dakikada, %45’lik bölümünün ise ilk 30 dakikada gerçekleştiği bilinmektedir. Dolayısıyla kaza anında ortamda bulunan bireyler tarafından profesyonel yardım gelene kadar uygulanacak etkin bir ilk yardımla kazalara bağlı ölüm ve sakatlıkların bir kısmının önlenmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle toplumun ilk yardım konusunda eğitilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca bu eğitimlerin belirli aralıklarla, uluslararası normlara uygun revizyonlarla tekrarlanması gerekmektedir.

Biz üniversite olarak hayati öneme sahip olan bu eğitimin bir parçası olamaya ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye karar verdik. Tüm halkımızı ilkyardım eğitimi almaya davet ediyoruz.

 

İlkyardım Eğitimi Almak, Sosyal Sorumluluktur!!