Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr Mustafa KOÇANCI

Başkan

Öğr. Gör Hamiyet ECİROĞLU

Üye

Sinem YALMAN

Üye