Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ARSLAN

Başkan

Öğr. Gör. Zafer DURAN

Üye

Sinem YALMAN

Üye