Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Oğuz KARAHAN

Başkan

Öğr. Gör. Ayşe Gül GÖK

Üye

Sinem YALMAN

Üye