Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr Mustafa KOÇANCI

Başkan

Öğr. Gör. Dr Hamiyet ECİROĞLU

Üye

Sinem YALMAN

Üye