Misyon, Vizyon, Değerler ve Kalite Politikalarımız

Misyonumuz

Akademik bilgi birikimimizi yansıtarak bireylerin ve kurumların dolayısıyla toplumun ilerlemesine katkı sunacak eğitim faaliyetleri düzenlemek ve araştırmalar yapmak.

 

Vizyonumuz

Toplumsal fayda, bilimsellik ve üretkenlikten hareketle günümüzün ve geleceğin beklentilerini karşılayan fark yaratan, yenilikçi ve kaliteli eğitimin vazgeçilmez adres olmak.

 

Değerlerimiz

 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Güvenilirlik
 • Çağdaşlık
 • Bilimsellik
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • Faydacılık
 • Evrensel ve mesleki değerlere bağlılık
 • Saygı
 • Adil ve şeffaf yönetim

 

Kalite Politikalarımız

 • Fark yaratan yenilikçi ve kaliteli eğitimleri ile hizmetlerinden yararlananlarına ayrıcalıklı öğrenme ve gelişme fırsatları sunmak.
 • Sürekli öğrenmeyi, araştırmayı ve bilimsel ilerlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmek.
 • Çevreye duyarlı şekilde kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak hedeflerimizin gerçekleşmesini sağlamak ve değişime öncülük yapmak.
 • Toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı şekilde faaliyetlerimizi yürütmek.
 • Üniversitemizin akademik, bilimsel ve teknolojik potansiyelini uygulamayla birleştirerek hizmetlerimizden yararlananlara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak.
 • Hızlı ve doğru şekilde hizmetlerimizden yararlananların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
 • Karşılıklı faydayı ilke edinen ve topluma olumlu katkılar sağlayan sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak.
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişmelerini sağlayacak ve performanslarını artıracak ortam ve fırsatlar yaratmak.
 • Çalışanlarımızın başarılarını takdir etmek ve memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
 • Bilgi ve teknolojiye kolay ve hızlı erişimin mümkün olduğu etkili ve verimli öğrenme ortamları sunmak.
 • İnsana değer veren bir yaklaşımla tüm faaliyetlerimizde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak.