Yasal Zorunluluk

İlkyardım Yönetmeliği

İlk yardım yönetmeliği madde 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurması zorunludur. 

İlk yardım yönetmeliği madde 23 – (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:

a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3(üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

Yetki Belgemiz