Faaliyet Alanlarımız

  • Kamuya ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki ve kültürel eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
  • Nitelikli, iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek,
  • Üniversitenin, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme konularında, kişi ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek,
  • Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak,
  • Eğitimle bütünleşik bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek, desteklemek ve bu amaçla yayın faaliyetlerinde bulunmak.